Logotipo de la Foguera Florida Portazgo

Foguera Florida Portazgo

Patrocinadors

  • Iluminaciones Portes
  • Grúas Curt
  • ISJOMA, S.L.
  • Puerta de Alicante
  • Coca - Cola
  • COES, S.L.
Et trobes a:  Inici   Glossari bàsic

Glossari bàsic

Este breu glossari pretén ser d’ajuda per a tot aquell que s’acosta per primera vegada a conéixer la nostra Festa i desconeix el significat de certes paraules relacionades amb Les Fogueres. Per tant, l’ús i significat d’este glossari estarà sempre emmarcat dins del context de la Festa ja que trobarem inclús termes que no es trobaran en cap diccionari ni de castellà ni de valencià.

Si amb este glossari podem contribuir que siga coneguda un poc millor la festa de les Fogueres de Sant Joan estarem més que agraïts i satisfets.

Artista: Dissenyador i constructor de fogueres.

Associació de les Fogueres Especials d'Alacant: Associació composta per les comissions de fogueres que planten en categoria especial les seues fogueres.

Bacores: Primer fruit de la figuera que es menja tradicionalment la nit de la plantà.

Banderí: Veure estendard.

Banyà: Tradició consistent en què els bombers mullen amb les mànegues al públic assistent una vegada la foguera s’ha cremat.

Barraca: Recinte tancat, amb una portada realitzada en cartó-pedra, on es reunixen els barraquers els dies de Fogueres per a les menjars, tertúlies i balls.

Barraquer: Soci membre d’una Barraca.

Bellesa: Màxima representant protocol·lària d’una comissió de foguera.

Bellesa del Foc: Figura que ostenta la màxima representació protocol·lària de la festa de les Fogueres de Sant Joan. La Bellesa del Foc té una alta participació, no sols en els actes oficials de les Fogueres sinó com a representant de la ciutat d’Alacant.

Candidata: Dona que ha exercit el càrrec de bellesa en una comissió de foguera durant un any i que l’any següent opta al títol de Bellesa del Foc d'Alacant.

Cartilla: Cartolina formada per un conjunt de cupons que es desprenen i s’entreguen als socis col·laboradors com a justificant del pagament d’una part de la quota de soci.

Coca amb tonyina: Empanada farcida principalment de ceba i tonyina en salmorra que es menja tradicionalment la nit de la plantà junt amb les bacores.

Colla: Agrupació musical formada per músics que toquen la dolçaina, el tabal i el tabalet.

Comissió de foguera: Associació encarregada del plantar una foguera i organitzar els actes festius en el seu districte o barri.

Comissió Gestora: També coneguda per la Gestora és l’actual Federació de les Fogueres de Sant Joan.

Constuctor: Artista que realitza la foguera.

Convivències: Jornades organitzades per la Federació de Fogueres on el conjunt de candidates a Bellesa del Foc, junt amb el jurat que ha de triar-la, es desplacen a una ciutat d’Espanya en la què es promociona la festa de Fogueres. Les convivències finalitzen amb la crema d’un foguera.

Cremà: Ritual de la cremà de les fogueres que es celebra la nit del dia 24 de juny.

Dama d’Honor: Cort d’honor de les Belleses de les comissions de fogueres.

Dames d'Honor: Cort d’honor de la Bellesa del Foc composta per sis senyoretes finalistes de l’elecció de la Bellesa del Foc.

Despertá: Cercavila que realitzen els comissionats d’una foguera entre les 8 i les 9 del matí amb el propòsit de despertar al veïnat.

Dolçaina: Instrument de vent popular d’origen àrab paregut a la xeremia.

Elecció de la Bellesa del Foc: Acte organitzat per la Federació de Fogueres on les candidates a Bellesa del Foc lluïxen, en sengles desfilades, els seus trages de gala i de nóvia alacantina. Durant l’acte es realitzen diferents actuacions, per regla general balls. Per a finalitzar el festival, un notari fa públic el nom de la Bellesa del Foc i de les seus sis Dames d'Honor.

Estendard: Banderola on figuren les insígnies o divises de les comissions de fogueres.

Federació de Les Fogueres de Sant Joan: Federanció on es troben federades les diferents comissions de fogueres i barraques, la finalitat de la qual, entre altres, és la coordinació i supervisió de les activitats exercides en la Festa.

Festa: Termes utilitzats col·loquialment per a referir-se a la festa de Les Fogueres de Sant Joan.

Foguera: Segons el context en què utilitze pot fer referència al monument o bé a la comissió de la foguera.

Foguerer: Soci membre d’una comissió de foguera.

Fogueres en Nadal: Conjunt d’actes programats per la Federació de Fogueres coincidint amb les dates nadalenques. Sol finalitzar amb la cremà d’una foguera.

Fogueril: Adjectiu utilitzat vulgarment per a referir-se a allò que s’ha relacionat amb Les Fogueres.

Gremi d’artistes: Associació on s’afilien els constructors de fogueres.

Llibret: Publicació realitzada per les comissions de fogueres de caràcter lúdic, cultural i divulgatiu entorn d’aspectes de la Festa i de la ciutat d’Alacant, coincidint amb la celebració de les Fogueres.

Mascletà: Tir pirotècnic caracteritzat pel seu ritme i el seu gran estrèpit.

Monument: Terme que s’utilitza per a denominar la foguera.

Ninot: Figura al·legòrica amb representació humana realitzada en cartó o material combustible que formen les escenes de la foguera.

Nit del Foc: Nit del 24 de juny en què es cremen totes les fogueres plantades durant cinq dies.

Petició: Acte desenrotllat per les comissions de fogueres en què, a semblança de la petició d’una nóvia i de manera protocol·lària, es sol·licita autorització als pares de la què serà la nova bellesa de la foguera. Hem de recordar que les belleses vestiran durant el seu càrrec d’un any el trage de nóvia alacantina.

Pirotècnia: L’art de fabricar focs artificials i explosius cobra el màxim protagonisme en Les Fogueres on la pólvora és un element imprescindible per a la mateixa, en totes les seues manifestacions: mascletaes, cercaviles, cremà, concurs de focs artificials, etc.

Plantà: Procés d’acoblament i alçat de la foguera. La plantà, oficialment es realitza durant la nit del dia 20, encara que els treballs donen començament uns quants dies abans.

Pregó: Dircurso pronunciat al balcó de l’Ajuntament per alguna personalitat destacada i que anuncia el començament de Les Fogueres.

Presentació: Acte protocol·lari que realitzen les comissions de fogueres on es dona a conéixer oficialment la bellesa i les seues dames d’honor per a l’exercici.

Proclamació: Acte d’exaltació de la nova triada Bellesa del Foc.

Racó: Local social dels foguerers. També es denomina Racó als recintes que munten les diferents comissions durant els dies de Fogueres al carrer, en els quals s’habiliten taules i cadires, tant per als comissionats com per a aquells veïns que desitgen llogar una taula, i on pot hi haver servici de restauració i ambient de música.

Remat: Peça que corona una foguera.

Soci col·laborador: Veí d’una Foguera que realitza aportacions econòmiques per a ajudar a la construcció del monument.

Tabalet: Tamborí que acompanya a la dolçaina.

    

Foguera Florida Portazgo

Carrer Cefeu, 6

03006 Alacant

©2011 - Foguera Florida Portazgo

secretaria@foguerafloridaportazgo.es